Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Headline NEWS

Aktualności

14.02.2015r.

Ponad 300 osób zgromadziło się w Sali Teatralnej Miejskiego Ośrodku Kultury w Olkuszu, w dniu 12 lutego br, gdzie  po raz pierwszy została zorganizowana impreza pod nazwą „Wieczór Chorwacki z biznesem i pieśnią na ustach”. Inicjatorem tego spotkania był konsul honorowy Paweł Włodarczyk, a współpracowali z nim przy organizacji tego wieczoru laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej, pan Zenon Krukowiecki i dyrektor MOK w Olkuszu, Grażyna Praszelik-Kocjan.

11.02.2015r.

W dniu 9 lutego 2015 r konsul honorowy Paweł Włodarczyk spotkał się w siedzibie województwa  Krapina-Zagorje z żupanem Zeljko Kolarem oraz w siedzibie Izby Gospodarczej w Krapinie z przewodniczącym izby Josephem Grilec. Celem spotkania było między innymi potwierdzenie zaproszenia do Polski przez konsula honorowego Pawła Włodarczyka, dla przedstawicieli województwa Krapina-Zagorje i Izby Gospodarczej w Krapinie oraz omówienie terminu i programu spotkania.

30.01.2015r.

Po raz pierwszy w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, w dniu 29 stycznia br odbyło się robocze spotkanie korpusu konsularnego, działającego na terenie województwa śląskiego z prezesem Regionalnej Izby, panem Tadeuszem Donocikiem i zaproszonymi przez niego gośćmi. W spotkaniu uczestniczył konsul honorowy Paweł Włodarczyk, którego okręg konsularny obejmuje również województwo śląskie.

29.01.2015r.

W dniu 28 stycznia br Izbę Gospodarczą w Koprivnicy odwiedził konsul honorowy Paweł Włodarczyk. Razem z nim uczestniczyli przedstawiciele polskich firm, Control Process SA i Energomontaż SW, zainteresowanych współpracą z lokalnymi firmami budowlanymi. Konsul Honorowy Paweł Włodarczyk wyraził wdzięczność za przyjęcie w Izbie, przedstawił rolę i działania chorwackiego konsulatu w Krakowie i zaoferował swoją pomoc w kontaktach  z regionalnymi izbami gospodarczymi w Polsce i polskimi przedsiębiorcami.

21.01.2015r.

Na zaproszenie Konsul Generalnej Węgier w Krakowie, pani Adrienne Körmendy, w dniu 21 stycznia br konsul honorowy Paweł Włodarczyk uczestniczył w uroczystości wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Węgierskiego, prof. dr hab. Stanisławowi Sroce, Prodziekanowi Wydz. Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji  o działaniach Konsulatu i pracy Konsula można znaleźć na stronie Archiwum Wydarzeń