Konsulat
Republiki Chorwacji
w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
Headline NEWS

Aktualności

14.05.2015r.

W dniach 10-13 maja na zaproszenie konsula honorowego Pawła Włodarczyka przebywała w Krakowie delegacja rektorów chorwackich uczelni. Kilkunastoosobowa grupa rektorów na czele z przewodniczącym konferencji Rektorów Chorwackich prof. Per Lucin i przewodniczącym Komisji ds. nauki szkolnictwa wyższego i kultury parlamentu chorwackiego prof. Valterem Boljunić. Rektorzy uczestniczyli w konferencji zorganizowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez rektora Tadeusza Słomkę i konsula honorowego Pawła Włodarczyka.

Chorwaccy rektorzy z konsulem honorowym w Auli Głównej na AGH w Krakowie

10.05.2015r.

7-9 svibnja bio je u Krakov hrvatski ministar branitelja Predrag Matić. U pratnji počasnog konzula Pawła Włodarczyka imao je priliku posjetiti najzanimljivije i najljepše mjesta u Krakovu. Njegov boravak je bio povezan s posjetom Auschwitza u okviru projekta "Vlak Tisuću" - međunarodni susret mladih u Auschwitzu 2015. Ministara su pratili Bojan Glavašević, zamjenik ministra i gospodin Boris Budimir, savjetnik ministra.

10.05.2015r.

W dniach 7-9 maja przebywał w Krakowie chorwacki minister ds. weteranów pan Predrag Matić. W towarzystwie konsula honorowego Pawła Włodarczyka miał okazję zwiedzić najciekawsze i najładniejsze miejsca Krakowa. Jego pobyt związany był z przyjazdem do Oświęcimia (Auschwitz) w ramach projektu „Pociąg Tysiąca” – Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Auschwitz 2015". Ministrowi towarzyszyli pan Bojan Glavasević wiceminister oraz pan Boris Budimir Radca Ministra.

minister Predrag Matić z wiceministrem Bojanem Glavaseviciem, doradcą ministra Borisem Budimirem,
w towarzystwie konsula honorowego Pawła Włodarczyka, na dziedzińcu najstarszej polskiej i europejskiej
uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego

23.04.2015r.

W dniach 21-22 kwietnia br podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego przebywała w Katowicach delegacja żupani Szybenicko-Knińskiej z żupanem Goranem Paukiem. Delegacja spotkała się z marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą. W spotkaniu uczestniczyli ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr Andrea Bekić i konsul honorowy Paweł Włodarczyk. Rozmowy dotyczyły pogłębienia współpracy pomiędzy województwami, szczególnie w zakresie wymiany młodzieży i wymiany gospodarczej.

Spotkanie żupana Gorana Pauka (z lewej) z marszałkiem Wojciechem Saługą (z prawej), w towarzystwie z ambasador Republiki Chorwacji dr Andreą Bekić (z lewej) i konsulem honorowym Pawłem Włodarczykiem (z lewej).

20.04.2015r.

Na zaproszenie konsula honorowego Pawła Włodarczyka w dniach 18-19 kwiecień, przebywała w Krakowie delegacja Karlowackiej Żupani z żupanem Ivanem Vucić i jego zastępcą Josipem Śafar na czele. Celem tej delegacji było między innymi zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami i obiektami ochrony środowiska wybudowanymi przez polskie miasta za pomocą środków unijnych.

od lewej zastępca żupana Josip Safar, konsul honorowy Paweł Włodarczyk i żupan Ivan Vicić

Więcej informacji  o działaniach Konsulatu i pracy Konsula można znaleźć na stronie Archiwum Wydarzeń